Archief: Februari 2019

Naar het Berenhuis

Naar het Berenhuis

Onze vriendjes uit de klas van juf Sonja trokken op avontuur in het huis van de beren. Op een speelse manier werd er gewerkt rond taal en filosofie. De kinderen genoten van de mooie kunstwerken. Nadien volgde een echte berenwandeling, waarbij een parcours van 2,5 km werd afgestapt. Het werd een interactieve wandeling met Teddy en Beer op zoek naar de Zevenslaper.

Hierbij werd er vertrokken aan het Berenhuis en moest men via berensporen een aantal opdrachten vervullen. Beer en Teddy weren immers onze gidsen. Ze namen de kinderen op sleeptouw langs prikkelende beelden, verhalen en opdrachten. De 13 vertelpunten onderweg waren voorzien van een infobordje.

DANK JE WEL, Gerlinde… onze kinderen en leerkrachten hebben genoten van dit bezoekje.

Muzikaal verteltheater in één

Muzikaal verteltheater in één

Onze eersteklassers genoten samen met  hun ouders en/of grootouders van het muzikaal verteltheater.

 ‘Een IK voor elke dag’ staat in grote letters op de muur van het kleurrijk winkeltje van Pikarnel.  De kinderen werden meegenomen in het avontuur van Pikarnel over ‘jezelf zijn.’

Een prachtige interactieve voorstelling waarbij de kinderen mochten mee spelen.

Beertje krijgt een kleur

Beertje krijgt een kleur

De beertjes zien er heel wat anders uit nu ze een kleurtjes gekregen hebben !

Pannekoekenfestijn !

Pannekoekenfestijn !

Wat een fijne verrassing was dat! Als afsluiting van het project gezinsleren besloten deze ouders de kinderen te trakteren op pannenkoeken.

Gedurende 10 weken volgden deze ouders les met Sofie van Basiseducatie en brachten ze telkens een bezoekje in de klas van hun kind.

De kinderen aten met smaak enkele pannenkoeken en de ouders waren trots op hun oogappel en hun vriendjes.

STEM-les : the egg drop challenge

STEM-les : the egg drop challenge

Pasen komt in zicht. Ideaal moment om een leuk S.T.E..M. project te doen met de klas. De opdracht was simpel: laat een ei vanop een zekere hoogte vallen zonder dat het breekt. Knutsel, maak, creëer en bedenk constructies om het ei te beschermen.

De kinderen werden aan het werk gezet. Ze werden aangespoord om kritisch na te denken en oplossingen te vinden over verschillende systemen om het ei te beschermen of zacht te laten landen.

Voor 5 van de 6 groepen was het gelukt. Super !!!!

Meten met 1l, 1kg en 1m

Meten met 1l, 1kg en 1m

Tijdens deze les gingen de kinderen van het 1ste leerjaar aan de slag. Ze hadden 1l, 1kg en 1m al geleerd en vandaag werd er geschat en effectief gemeten. In kleine groepjes gingen ze aan de slag. Verschillende inhouden, producten, afstanden werden geschat en gemeten. Ook leerden ze de klok tot op 1 uur nauwkeurig lezen.

Mama is mijn leesmaatje

Mama is mijn leesmaatje

Elke dag lezen de kinderen van het 1ste leerjaar een kwartiertje met hun leesmaatje. Vandaag waren de mama’s van gezinsleren leesmaatje van hun eigen zoon of dochter.

“Ik heb echt respect voor de juffen en heb grote bewondering voor ze, omdat ze engelengeduld hebben, elk kind de nodige aandacht geven, onze kinderen zo veel mooie dingen leren. En wat gaat dat leesproces snel vooruit!”

6L kleit

6L kleit

Uit een blok klei boetseerden de jongeren uit 6L een aap.  Later wordt deze beeltenis ingekleurd.

Kerkbezoek

Kerkbezoek

De leerlingen van het 1ste leerjaar hebben kennisgemaakt met het kerkgebouw van Berkenbos.
Vooraan in de kerk kregen onze jongsten uitleg rond het altaar, de paaskaars, het tabernakel en de doopvond. Ook het doksaal met de orgel kreeg de nodige aandacht. Tenslotte werd er nog de mogelijkheid besproken om bij het binnengaan van de kerk een kruisje te maken met gewijd water.
Pitjoe, dank u wel voor de uitleg. Het was heel leerrijk.

Auteurslezing in 3 en 4

Auteurslezing in 3 en 4

Vandaag mochten de kinderen van het 3de en 4de leerjaar schrijver Bart Demyttenaere ontmoeten. Bart heeft hele grappige verhalen verteld over zijn leven en dat van Gijs en Lise. Gijs en Lise zijn personages uit zijn boeken. Wat die kinderen allemaal uithalen ? Amaai !!!! Het is zeker de moeite om zijn boeken te lezen. Dankjewel Bart, je bent een boeiende verteller en goede schrijver !

Mijn mama aan de telefoon

Mijn mama aan de telefoon

De mama van Rana werkt in een callcentrum. Zij helpt via mail en telefoon klanten. “Dit kan soms stresserend zijn.” vertelde ze de kinderen.

Mijn mama werkt voor KBC

Mijn mama werkt voor KBC

Neen, de mama van Yana moet geen geld tellen op de bank !
Zij werkt op het hoofdkantoor en werkt veel met de computer om nieuwe digitale producten te ontwikkelen en/of te verbeteren.
En wat waren de kinderen blij met de gekregen scheurkalender!
“Leuk om elke dag een mopje te lezen.” zei juf Marianne.

Thuishulp

Thuishulp

De mama van Elif  werkt als verzorgende bij thuishulp. Het dagelijkse contact met de mensen vindt zij fijn. Zij doet allerlei werk. Dit gaat van poetsen tot boodschappen doen of zelf het begeleiden van mensen naar het ziekenhuis of de dokter. Door haar hulp kunnen mensen langer in hun huis blijven wonen. Het is een werk waar je veel vriendschap ervaart, maar ook met verdriet leert omgaan.
Maar mijn mama gaat graag werken!” zegt Elif.

Mama werkt bij een groot mediabedrijf.

Mama werkt bij een groot mediabedrijf.

Wil je graag reclame maken voor je bedrijf ?
Of wil je iedereen informeren over het aanbod in je bedrijf ?
De mama van Noah kan hiervoor zorgen.
Zij werkt voor een mediabedrijf die informatiekranten verspreidt in de ruime omgeving.
Kijk maar eens uit naar ‘Deze week’, ‘Steps’ en ‘De Zondag’ !
De kinderen uit 2A vonden het leuk in deze kranten te snuisteren.

Een kriebelbeest

Een kriebelbeest

De leerlingen van juf Sofie tekenden vandaag een kever.  Vooreerst werd de kever goed bekeken en besproken want wie goed naar een dier kijkt, heeft een beter oog voor details. Daarna mochten ze aan het werk gaan. Zo tekenden ze bij de poten nauwkeurig de kootjes en haken aan het uiteinde van de poten.

Mijn papa werkt met robots

Mijn papa werkt met robots

We pompen de mayonaise in uw pot, de vulling in uw koekje, de olie in uw auto. We lijmen de zolen van uw schoenen. We spuiten vernis op uw meubels, verf op uw huis en we doen nog veel meer.
Het bedrijf waar de papa van Liam werkt  zoekt telkens naar betere manieren om het productieproces te optimaliseren. Hij reist regelmatig naar de verschillende bedrijven over de hele wereld verspreid. Dit vindt Liam niet zo fijn !

Gezinsleren in de bieb

Gezinsleren in de bieb

Enkele ouders van gezinsleren trokken met juf Sofie naar de bieb. Daar maakten ze kennis met de werking van de bieb en leenden tenslotte enkele (voorlees)boeken uit.

Vuur en vlam

Vuur en vlam

Vrijdag was er volop feest in de lagere school. Het oudercomité vond dat 2019 op een heel speciale manier moesten worden ingeluid. En vooral in stijl.

Verspreid over de lagere school stonden kraampjes opgesteld waarbij je je kon opwarmen aan een ‘drupje’, een stand met lekkere frietjes of een broodje hamburger. Zelfs soep en warme chocomelk konden niet ontbreken. Ook stonden er eetstandjes, bierstanden, jeneverstanden en nog veel meer was er te krijgen.
Prachtig was het optreden van de allerkleinsten. Er was een heus karaoke podium opgesteld waar de kinderen hun hartje konden ophalen. De lagere schoolkinderen brachten verschillende gedichtjes en moppen. Er werd gedanst op muziek of toneel gespeeld. En dit met heel veel interesse voor jong en oud.
Op de bovenverdieping was er een schminkstand, kon je koffie en frisdrank krijgen met gebak gemaakt door heel wat ouders. Ook hier konden de allerkleinste dansen naar hartenlust. De avond werd afgesloten met een optreden van een vuurgoochelaar. Hij fietste met een vuurfiets, jongleerde met vuurkegels, …

Het was een geslaagde avond vol warme contacten en met veel vuur en lachende kindergezichten. DANK JE WEL oudercomité.

Papa is laborant

Papa is laborant

In het kader van het voorstellen van diverse beroepen heeft 2S het bezoek gehad van een laborant. De papa van Renée heeft ons uitgelegd wat zijn beroep allemaal inhoudt. Ook de kinderen mochten kennismaken met onderzoeksmateriaal en kleding van een onderzoeker. “Ik word later ook onderzoeker!”zei één van de klasgenootjes van Renée.