Het schoolreglement geeft jou een beeld over ‘het hart en de ziel’ van onze school, over onze kijk op het onderwijs en onze kijk op jouw kind met al zijn/haar talenten. Je kiest voor een dynamische school met een unieke visie. Onze school wil een plek zijn waar je kind ongestoord kan opgroeien, leren en ervaren. Samen staan we in voor een zo optimale en volledige ontwikkeling van je kind.

Dit schoolreglement bestaat uit verschillende delen.

  1. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens.
  2. In het tweede deel vind je ons pedagogisch project en de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs.
  3. In het derde deel vind je het eigenlijke schoolreglement dat bestaat uit de engagementsverklaring tussen school en ouders, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het basisonderwijs, onderwijs aan huis, her- stel- en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, revalidatie en privacy.

 

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige schoolreglement. Het schoolreglement bevat de rechten en plichten van elke leerling op school. Het schoolreglement omschrijft wat je van ons mag verwachten, maar ook wat wij van jou en je kind verwachten.

Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden aan alle ouders voorgelegd. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

Wij hopen op een positieve, respectvolle en duurzame samenwerking, want ‘samen maken we school’!
Graag geven we daarbij ook mee dat onze deur voor iedereen openstaat. Hoe klein je vraag of bezorgheid ook is, kom het delen met ons zodat we samen een oplossing kunnen zoeken of gewoon een luisterend oor kunnen zijn.

 

Engagementsverklaring Katholiek Onderwijs