Op deze pagina vind je een aantal documenten terug die soms wel eens van toepassing kunnen zijn.

 

Ziek?
Bij melding van afwezigheid door ziekte kan je het volgende doen:

  1. Telefoneren naar de school op volgend nummer: 011 57 36 20.
    De school is telefonisch bereikbaar op elke werkdag vanaf 8.05 uur. We vragen om te bellen voor 8.45 uur.
    Indien je naar het secretariaat belt, wordt het nodige gedaan om de klasleerkracht hiervan op de hoogte te brengen.
  2. Een mailtje sturen naar de klastitularis (mailadres van de klasleerkracht) + het secretariaat ( ) + juf Jolien ( ).

 

Wanneer zoon- of dochterlief  ziek is én gebaat is met enkele lieve knuffels en wat extra rust, mag je onderstaand briefje invullen en bezorgen aan de klasleerkracht. Wanneer je naar de dokter gaat volstaat het doktersattest.

Opgelet:
Onderstaand attest is enkel geldig voor een afwezigheid van 3 kalenderdagen. Vanaf 4 kalenderdagen is een doktersattest vereist.
Per leerling kan je maximum 4 attesten voor ziekte per schooljaar schrijven.

 

Medicatie tijdens de schooluren?
Sommige kinderen hebben nood aan medische zorgen tijdens de schooltijd. Wanneer je wenst dat de school er op toeziet je zoon of dochter tijdens de schooluren bepaalde medicijnen inneemt op doktersvoorschrift, dien je vooraf onderstaand aanvraagformulier in te vullen. Let wel dat het deel aangeduid met ‘In te vullen door de arts’ ook effectief door een arts wordt ingevuld. Zonder handtekening en stempel van de arts wordt dit formulier niet als geldig beschouwd.

Bijkomende info: Wij stellen geen (andere) medische handelingen. We kunnen dan ook niet ingaan op vragen naar medische bijstand voor andere gevallen dan medicatie. Samen met jou zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.

 

Een ongelukje in de school?
Hopelijk heb je dit formulier niet nodig tijdens de schoolloopbaan in onze school.
Mocht er toch een ongelukje in de school gebeurd zijn, dan kan je gebruik maken van onderstaande formulieren.
Vul de nodige documenten in én bezorg deze aan de school. Zo maken wij op het secretariaat het dossier voor de verzekering in orde.

Ongevalsverklaring VLS Berkenbos

IC Verzekeringen – Attest tandletsel

IC verzekeringen – schadeformulier

 

Beeldmateriaal
Wanneer je je zoon/dochter inschreef in onze school, gaf je al dan niet toestemming om beeldmateriaal te publiceren. (GDPR)
Wil je je keuze aanpassen? Vul dit document in en bezorg het aan het secretariaat zodat we jouw gegevens kunnen updaten.

Toestemmingsformulier beeldmateriaal