Archief: December 2018

Kinderen kleuren de kerstviering

Kinderen kleuren de kerstviering

De kerstviering op Kerstdag verliep onder het thema ‘… naar de stal’. Met een beeldverhaal, korte bezinningsteksten, veel zang en muziek werd de viering opgeluisterd door de kinderen van onze school die talrijk aanwezig waren. Ouders, grootouders, familie en vrienden genoten mee van de kerstviering en gingen naar huis met een heerlijk gevoel en de dromen van de kinderen : een warme thuis, een fijne school, een vriendelijke buurt en mee de vreugde van Kerstmis uitdragen.

Kerst vieren in de klas

Kerst vieren in de klas

De laatste dag van de 1ste trimester wordt in elke klas aangewend om een vreugdevol kerstfeest te vieren met de klasgenoten. Iedere klas doet dat op zijn manier. Elke klas start met een godsdienstig moment waarbij de betekenis van Kerstmis nog eens duidelijk wordt uitgelegd. Leerlingen van het tweede speelden het kerstverhaal na, het eerste leerjaar beluisterde het verhaal ahv een beeldverhaal, het vijfde leerjaar filosofeerden over licht en hoop, …
Na dit moment genoten de kinderen van een hapje en een drankje. Tenslotte mochten ze creatief bezig zijn. En toen was het vakantie !

LETTERmonsters brrr …!

LETTERmonsters brrr …!

Speciaal voor de eersteklassers die bezig zijn met leren lezen koos juf Inge van de academie deze workshop. Eerst praatten ze over letters : welke kennen ze al? Welke vormen hebben ze? Kunnen de kinderen al woorden schrijven? En daarna gingen de kinderen van juf Laura aan de slag met het vormgeven van hun eigen letterdraak of –monster.

Maar zijn monsters nu eigenlijk eng?
En waarom dan?
Zie ik het nu goed?
Heeft dat monster echt een letter opgegeten?

December : wintermaand en soep op de stoepmaand !

December : wintermaand en soep op de stoepmaand !

Warme soep. Lekker, gezond en een warm gebaar dat niet veel moeite kost. Dat is de basis van SOEP op de STOEP, een jaarlijkse actie van Welzijnszorg. Maar liefst 200 keer zal er op onze school van een heerlijke kom soep geproefd worden. Soep gemaakt met groenten uit onze schooltuin.

De opbrengst van de actie maken we over aan Welzijnszorg om zo samen tegen armoede te strijden.

Want armoede bestaat … ook in België.

Samen kerstfeest vieren !

Samen kerstfeest vieren !

Donderdagmiddag hebben de kinderen van het 3de leerjaar hun middagpauze samen met SAMANA Berkenbos doorgebracht.  Vooreerst kregen ze een lekker kommetje pompoensoep om samen met hun boterhammetjes op te eten. Wat smaakte deze soep lekker !

Daarna mochten ze optreden voor deze ouderen. De kinderen speelden een kersttoneel, zongen mooie kerstliedjes  en overwonnen al snel hun plankenkoorts. Ze genoten, net zoals hun publiek, zichtbaar van hun optreden. Ze gaven ook hen een waardevolle en mooie boodschap mee :  ZALIG KERSTFEEST ! We wensen jullie alle vrede toe !

Een voertuig op windenergie maken !

Een voertuig op windenergie maken !

Deze week kregen de leerlingen van meester Jonas de opdracht om in groep een voertuig te bouwen met wegwerpmateriaal. Het voertuig mocht niet meer dan 1 kilo wegen en zo snel mogelijk een parcours van 5 meter afleggen.

Er werd per groep gediscussieerd, dan werd een plan getekend en een lijstje met het nodige materiaal opgemaakt. Daarna mochten ze hun tekening omzetten in een echte constructie. Regelmatig moesten ze hun ontwerp bijsturen want het zeil was te zwaar of de wielen draaiden niet vlot of … Hun constructies werden aangepast.

Het was dan ook spannend toen ze de voertuigen konden uittesten…

Samenspeeldag

Samenspeeldag

Onze eersteklassers trokken blijgezind naar hun oude vriendjes in de kleuterschool.

Het werd een blij weerzien waarbij een heleboel verhalen naar boven werden gehaald.

De juffrouwen hadden een mooie muzische voormiddag in elkaar gebokst om het weerzien nog aangenamer te maken.

Het was een leuke ontmoeting.

Vormelingen bezochten St. Vincentius

Vormelingen bezochten St. Vincentius

Met de vormelingen trokken we naar St. Vincentius in de Koepel. De vereniging bestaat uit 80 vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor de minderbedeelden van Heusden-Zolder. Ze vertelden hoe de vereniging ontstaan is en hoe zij te werk gaan. Het ging over klaarmaken van de bakken met etenswaren, over kleding en o.a speelgoed dat binnengebracht wordt en allemaal gesorteerd moet worden. Ook maakten ze kennis met de Mammies.

De vormelingen hoorden dat de voedselvoorraad bijna op is en deze wordt  pas in het voorjaar door de Voedselbank terug aangevuld. Sint-Vincentius moet nu dus zelf op zoek gaan naar voedingsmiddelen om hun pakketten te vullen.

En wij kunnen hierbij helpen!

In januari organiseert Sint-Vincentius namelijk haar ‘warmste maand’. Op verschillende locaties en bij verschillende verenigingen in de gemeente worden dan voedselinzamelacties georganiseerd. Hier kan ook jij droge voeding schenken aan de meest kwetsbare gezinnen in onze gemeente. Je mag het ook op school binnenbrengen !

3 op bezoek in de bieb

3 op bezoek in de bieb

De jongens en meisjes uit het 3de leerjaar brachten een bezoek aan de bieb. Ze werden op sleeptouw genomen door een medewerker van de bieb. Via een fijn spel maakten ze kennis met de werking van de bieb. Het was een leuk bezoek.

Zangstonde tijdens de middagpauze

Zangstonde tijdens de middagpauze

Met een 30-tal kinderen komen we dagelijks samen tijdens de middagpauze. Samen eten we eerst onze boterhammetjes op en daarna repeteren we vol vuur de kerstliedjes in de voorbereiding van de kinderviering op kerstdag. We willen er een geweldig feest en een mooie viering van maken.

Op bedrijfsbezoek in een batterijenfabriek

Op bedrijfsbezoek in een batterijenfabriek

Nadat de leerlingen van het 4de leerjaar in de klas al heel wat leerden over batterijen kregen ze de kans om bij Bebat het verwerkingsproces te leren kennen.
In Villa Pilla leerden ze op een speelse manier hoe je batterijen kan maken, wat elektriciteit doet en wat er allemaal van de afvalstoffen van batterijen gemaakt wordt. Ze konden ook een kijkje nemen in de verwerkingsfabriek zelf. Op het einde werd alle geziene kennis getest door een leuke quiz die ze met glans tot een goed einde brachten.

Leesmoekes spelen mee !

Leesmoekes spelen mee !

Op 6 december, Sinterklaas, hebben de leesmoekes voor het 3de leerjaar er een heel speciale dag van gemaakt. In plaats van gewoon zoals altijd te lezen met de kinderen, hebben ze nu plezante spelletjes met de kinderen gespeeld.  Jong en oud amuseerden zich goed.

De Sint bracht een bezoek aan onze school

De Sint bracht een bezoek aan onze school

Vandaag bracht de Sint een bezoek aan onze school. De kinderen stonden hem ’s morgens op te wachten toen hij met paard en koets de speelplaats op kwam rijden. De goedheiligman liet lang op zich wachten want er was een probleem met  zijn boot. Het roer van zijn boot was verdwenen en daarom moest hij op zoek gaan naar ander vervoer. Snoepjespiet vergezelde hem.

In de namiddag gingen de kinderen naar de turnzaal voor een heuse show.  Er werd gezongen in het Nederlands én het Frans, toneel gespeeld, gedanst, muziek gemaakt en de pieten werden uitgedaagd met elastiek- en touwtjesspringen.  De Sint was echt onder de indruk.  Natuurlijk had de Sint nog een cadeautje voor iedereen voorzien.

En rond 15.00 hebben we Sint en Piet dan uitgezwaaid…

Wat was het een leuke dag….en dan nu nog 364 keer slapen tot het volgende bezoek….

De skyline

De skyline

Enkele weken geleden leerden de kinderen van het 2de leerjaar over schaduwen.
Ze werden geprikkeld door geziene schaduwen. Nu kregen ze als opdracht om in groep een huizenrij te bouwen met allerhande afvalmateriaal : brikjes, blikjes, wc-rolletjes, karton, … Maar de huizenrij moest voldoen aan verschillende voorwaarden zoals vijf gebouwen, één schuin dak, een schouw, … Daarna kozen ze een lichtbron, maakten het donker in het lokaal en zagen een skyline van een stad. Ze ontdekten ook dat de schaduw groter werd wanneer ze de lamp dichterbij de huizenrij brachten ! Na de ontdekkingen bedachten ze een naam voor hun stad.
De kinderen genoten van deze STEM-les. En de juffen waren tevreden.