Geschiedenis van Berkenbos in ’t kort

In 1915 werd Jan Berchmans Paquay tot pastoor te Heusden benoemd. Hij was de neef van het “Heilig Paterke” van Hasselt. Heusden heeft aan deze sociaal bewogen priester zeer veel te danken;
bovendien was hij een bekwaam en bekend geschiedkundige. Op zijn initiatief kwam een nieuwe parochie in Berkenbos tot stand. Hierdoor probeerde men te voldoen aan de grote bevolkingsgroei.

De geschiedenis van Berkenbos is onlosmakelijk verbonden met de mijnexploitatie. De parochie heeft talrijke wijken, door de mijn gebouwd voor de mijnwerkers, bedienden en kaderleden. Daarnaast zijn er verschillende sociale wijken, die nu aanvankelijk vooral door migranten werden bewoond. Stilaan wonen er ook meer en meer autochtonen.

De mijnexploitatie en het sociale weefsel daarrond trok religieuze ordes aan, die er een klooster uitbouwden. De Paters Minderbroeders openden er vanaf 1932 ook een middelbare school, aanvankelijk als uitbreiding van het serafijns college in Lokeren. De Broeders van O.L.Vrouw van Oostakker zorgden voor lager onderwijs voor jongens. De zusters Ursulinen, gevestigd in Heusden, namen het kleuteronderwijs en een lagere school voor de meisjes voor hun rekening. En ten slotte startten de Grauwzusters met de bouw van het Sint-Franciscusziekenhuis. Dat alles gebeurde tussen de twee wereldoorlogen.

Zowel de lagere scholen als het college en het ziekenhuis zijn nog steeds aanwezig, maar worden nu door leken bestuurd. De jongens- en de meisjesscholen zijn intussen gefusioneerd tot één vrije lagere school.

Het Heilig-Hartcollege van zijn kant fusioneerde met het Sint-Jozefscollege van Heusden-centrum tot het Sint-Franciscuscollege. Het college bestaat daardoor uit een campus Berkenbos en een campus Heusden. Alles wijst erop dat deze twee afdelingen in de toekomst zullen samensmelten tot één grote campus in Berkenbos.

Berkenbos was door de nabijheid van de mijn een typische mijnwerkersgemeente, met relatief weinig sociaal-economische diversiteit. Enkel het winkelcentrum zorgde voor wat zelfstandige activiteit. De Pastoor Paquaylaan, genoemd naar de stichter van de parochie Berkenbos, was tot ver buiten de gemeente bekend en zelfs berucht om zijn talloze cafés. Sedert de jaren zestig werden de vele sociale wijken van de parochie ingenomen door Turkse migranten.


Uitgebreid verslag van het ontstaan van onze school.

Met dank aan onze archivaris Louis Tielens


De geschiedenis van onze school in een fotoverslag

Heb je zelf nog foto’s uit de oude doos van de school? Bezorg ze aan Louis Tielens of breng ze naar school waar we een kopie zullen maken. Hartelijk dank voor de medewerking.