Contact

Pastoor Paquaylaan 123
3550 Heusden-Zolder

Schooluren

De lessen beginnen stipt om 8.35 uur en eindigen, m.u.v. woensdag, om 15.15 uur.
Op woensdag eindigen de lessen om 12.10 uur.

Speeltijd voormiddag:  10:15 – 10:30
Middagpauze:                 12:10 – 13:20
Speeltijd namiddag:      14:10 – 14:25

 

Bereikbaarheid school

Les geven, overlegmomenten, vergaderingen en opleiding op locatie, …
Ons schoolteam doet zijn best om zoveel en zo goed mogelijk bereikbaar te zijn, maar dat is niet altijd evident.

 

De snelste weg om een juf of meester te bereiken, is via de agenda van je zoon/dochterZelfs als er jou ’s ochtends snel iets te binnen schiet, kan je nog een berichtje neerpennen zodat dit tijdig de klasjuf of -meester bereikt. De juffen en meesters waarderen het wanneer er rechtstreeks contact met hun wordt opgenomen. Deze enthousiaste mensen staan steeds paraat voor jullie kind(eren) en kunnen een aantal zaken dan ook het beste opvolgen. 

Ben je iets vergeten mee te geven en is het belangrijk dat je zoon/dochter dit toch nog ontvangt?
Spring dan binnen op het secretariaat zodat je de lessen niet stoort. Onze secretariaatsmedewerk(st)er zorgt ervoor dat het nodige bij jouw zoon/dochter geraakt.

 

Telefonisch (011 57 36 20) zijn we steeds bereikbaar op volgende momenten:
De school is telefonisch bereikbaar op elke werkdag tussen 8.05 uur en 15.45 uur en woensdag tot 12.30 uur.

 

We zijn ten alle tijden bereikbaar via e-mail.
Opgelet: Deze e-mail wordt niet meteen gelezen. Het kan zijn dat je even moet wachten op een berichtje terug.

Tijdens de schoolweek wordt een mail ten laatste gelezen en beantwoord tegen de tweede daaropvolgende werkdag. Bij complexe vragen laat de ontvanger van de mail weten dat er meer tijd nodig is en dat het antwoord niet verwacht wordt binnen de 2 werkdagen. Tijdens de lesuren kan niet verwacht worden dat een leerkracht antwoordt. Bij dringende vragen kunnen ouders de school bereiken via de telefoon.

Mails/berichten die in het weekend verstuurd worden, zijn niet verondersteld gelezen te zijn voor de tweede daaropvolgende dag. Onder ‘weekend’ verstaan we van vrijdag 15.45 uur tot maandag 8.05 uur.

Elke leerkracht /ouder is vrij te beslissen om een mail/bericht te verzenden of beantwoorden wanneer dit het beste uitkomt binnen de gemaakte afspraken. Een leerkracht is niet verplicht om een persoonlijk telefoonnummer mee te delen.