Websites waarmee wij veel aan de slag gaan

Rekenen

Bingel
Bingel is een gekend platform bij onze leerlingen. Onze reken- en taalmethode is gekoppeld aan dit platform.
Met behulp van een inlogcode en paswoord kunnen de kinderen in hun persoonlijke ruimte (huis)taken, remediërings- en verrijkingsoefeningen maken. Dit is onder andere een tool waarmee wij streven naar lesplezier en het leren op maat van elke leerling.

 

W.O.

Scoodle
Scoodle Play is het digitaal oefenplatform van uitgeverij Plantyn voor kinderen.
In dit oefenplatform kunnen kinderen aan de slag met oefeningen voor wereldoriëntatie.

 

Taal

Bingel
Bingel is een gekend platform bij onze leerlingen. Onze reken- en taalmethode is gekoppeld aan dit platform.
Met behulp van een inlogcode en paswoord kunnen de kinderen in hun persoonlijke ruimte (huis)taken, remediërings- en verrijkingsoefeningen maken. Dit is onder andere een tool waarmee wij streven naar lesplezier en het leren op maat van elke leerling.

Sprint
Wij werken in onze school met Sprint. Dit is een handig voorleesprogramma dat kinderen helpt met lezen en schrijven.
Door de aangename voorleesstem horen kinderen wat ze schrijven. Naast de voorleesfuncties bevat de software een reeks extra hulpmiddeltjes zoals homofonenhulp, fonetisch lezen, markeerstiften,… die kinderen helpen om beter te schrijven en vlotter te studeren. Dit programma kan je niet zomaar gebruiken. Je moet hiervoor toestemming krijgen van het CLB.

Blind typen – Picatypen
Onze leerlingen leren vanaf het vierde leerjaar blind typen onder leiding van hun klastitularis. Wij doen dit met het programma ‘Picatypen’. Kinderen kunnen zelfstandig aan de slag met Pica Typen. Iedere les brengt hen in een nieuw land met nieuwe typeopdrachten en spectaculaire weetjes. Zo blijven zij betrokken en verwonderd tot en met de laatste les. Pica typen bouwt de moeilijkheidsgraad van de cursus op. Kinderen beginnen met de letters in de basispositie, gevolgd door letterreeksen, woorden, zinnen en uiteindelijk gaan ze aan de slag met teksten. Is het moeilijk? Dan is er altijd de herhalingsdag met nieuwe opdrachten op het zelfde niveau.

Blind typen
Typeles Online is een gratis typecursus voor jong en oud. Hier leer je blind typen met 10 vingers. Inschrijven is niet nodig.
Door de grote letters en eenvoudige opzet is deze typecursus bijzonder geschikt voor kinderen.

 

Godsdienst

Kabas
Ook dit is een gekend platform bij onze leerlingen. Onze methode van Jezus Leeft! is gekoppeld aan dit platform.
De leerlingen van het eerste t.e.m. het vierde leerjaar kunnen gebruik maken van dit platform.

 

Algemeen

Xnapda
Xnapda is een online videoplatform voor de lagere school met educatieve filmpjes over de leerinhoud van de vakken:
wiskunde, taal, spelling, wereldoriëntatie en Frans.