Websites waarmee wij veel aan de slag gaan

Rekenen

Bingel
Bingel is een gekend platform bij onze leerlingen. Onze reken- en taalmethode is gekoppeld aan dit platform.
Met behulp van een inlogcode en paswoord kunnen de kinderen in hun persoonlijke ruimte (huis)taken, remediërings- en verrijkingsoefeningen maken. Dit is onder andere een tool waarmee wij streven naar lesplezier en het leren op maat van elke leerling.

 

W.O.

Scoodle
Scoodle Play is het digitaal oefenplatform van uitgeverij Plantyn voor kinderen.
In dit oefenplatform kunnen kinderen aan de slag met oefeningen voor wereldoriëntatie.

Google Earth
Google Earth is een gratis applicatie van Google waarmee men vrijwel elke plek op de wereld kan opzoeken met behulp van satelliet- en luchtfoto’s.

 

Taal

Bingel
Bingel is een gekend platform bij onze leerlingen. Onze reken- en taalmethode is gekoppeld aan dit platform.
Met behulp van een inlogcode en paswoord kunnen de kinderen in hun persoonlijke ruimte (huis)taken, remediërings- en verrijkingsoefeningen maken. Dit is onder andere een tool waarmee wij streven naar lesplezier en het leren op maat van elke leerling.

Sprint
Wij werken in onze school met Sprint. Dit is een handig voorleesprogramma dat kinderen helpt met lezen en schrijven.
Door de aangename voorleesstem horen kinderen wat ze schrijven. Naast de voorleesfuncties bevat de software een reeks extra hulpmiddeltjes zoals homofonenhulp, fonetisch lezen, markeerstiften,… die kinderen helpen om beter te schrijven en vlotter te studeren. Dit programma kan je niet zomaar gebruiken. Je moet hiervoor toestemming krijgen van het CLB.

Blind typen – Picatypen
Onze leerlingen leren vanaf het vierde leerjaar blind typen onder leiding van hun klastitularis. Wij doen dit met het programma ‘Picatypen’. Kinderen kunnen zelfstandig aan de slag met Pica Typen. Iedere les brengt hen in een nieuw land met nieuwe typeopdrachten en spectaculaire weetjes. Zo blijven zij betrokken en verwonderd tot en met de laatste les. Pica typen bouwt de moeilijkheidsgraad van de cursus op. Kinderen beginnen met de letters in de basispositie, gevolgd door letterreeksen, woorden, zinnen en uiteindelijk gaan ze aan de slag met teksten. Is het moeilijk? Dan is er altijd de herhalingsdag met nieuwe opdrachten op het zelfde niveau.

Blind typen
Typeles Online is een gratis typecursus voor jong en oud. Hier leer je blind typen met 10 vingers. Inschrijven is niet nodig.
Door de grote letters en eenvoudige opzet is deze typecursus bijzonder geschikt voor kinderen.

 

Godsdienst

Kabas
Ook dit is een gekend platform bij onze leerlingen. Onze methode van Jezus Leeft! is gekoppeld aan dit platform.
De leerlingen van het eerste t.e.m. het vierde leerjaar kunnen gebruik maken van dit platform.

 

Mentaal welzijn

Rustbox

De rustbox helpt kinderen, jongeren en hun begeleiders om ‘rustig’ te blijven of te worden.
Met deze theoretisch onderbouwde tool reguleer je het stressniveau en verlaag je de spanningsopbouw bij kind, jongere en begeleider. Via de rustplanner en rustotheek krijg je zicht op triggers en mogelijke rustgevers.  Zo werk je richting een “kalm brein” en voorkom je conflict en agressie.

Sorrybox

De Sorrybox is een verzameling van methodieken en modellen die passen binnen een visie op herstelgericht werken.

 

Algemeen

Xnapda
Xnapda is een online videoplatform voor de lagere school met educatieve filmpjes over de leerinhoud van de vakken:
wiskunde, taal, spelling, wereldoriëntatie en Frans.

Schooltv
Schooltv is een educatieve videodatabase met informatieve videoclips, afleveringen, afspeellijsten, interactieve schoolplaten, scrollverhalen en lesmateriaal.
Met de snelle zoekmachine vind je een video bij ieder onderwerp.

WillemWever
Op de website van Willem Wever kan een kind het antwoord op een vraag zoeken, video’s bekijken, vragen insturen en meedoen aan een Challenge.

Het Klokhuis
Het Klokhuis is een informatief jeugdprogramma van de NTR dat iedere schooldag wordt uitgezonden om 18.40 uur op NPO Zapp (NPO 3).
Kinderen tussen de zeven en twaalf jaar leren elke dag iets over de wereld om hen heen, in de breedste zin van het woord.

 

Belangrijke info!