Websites waarmee wij veel aan de slag gaan

Algemeen

Bingel
Bingel is een gekend platform bij onze leerlingen. Onze reken- en taalmethode is gekoppeld aan dit platform.
Met behulp van een inlogcode en paswoord kunnen de kinderen in hun persoonlijke ruimte (huis)taken, remediërings- en verrijkingsoefeningen maken. Dit is onder andere een tool waarmee wij streven naar lesplezier en het leren op maat van elke leerling.

Kabas
Ook dit is een gekend platform bij onze leerlingen. Onze methode van wereldoriëntatie is gekoppeld aan dit platform.
Een oefentoets van W.O. maken? Dat kan via dit platform!

Xnapda
Xnapda is een online videoplatform voor de lagere school met educatieve filmpjes over de leerinhoud van de vakken:
wiskunde, taal, spelling, wereldoriëntatie en Frans.

Digitips

Al spelend leren! Per graad een tof aanbod aan oefeningen.
Tip: dit is een hele fijne oefenwebsite voor het inoefenen van de maal- en deeltafels.

 

Rekenen

Taal

Sprint
Wij werken in onze school met Sprint. Dit is een handig voorleesprogramma dat kinderen helpt met lezen en schrijven.
Door de aangename voorleesstem horen kinderen wat ze schrijven. Naast de voorleesfuncties bevat de software een reeks extra hulpmiddeltjes zoals homofonenhulp, fonetisch lezen, markeerstiften,… die kinderen helpen om beter te schrijven en vlotter te studeren. Dit programma kan je niet zomaar gebruiken. Je moet hiervoor toestemming krijgen van het CLB.

Blind typen
Typeles Online is een gratis typecursus voor jong en oud. Hier leer je blind typen met 10 vingers. Inschrijven is niet nodig.
Door de grote letters en eenvoudige opzet is deze typecursus bijzonder geschikt voor kinderen.

W.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taal

Lessen, taal

Kinderboeken / Schrijvers

 

Humanitaire organisties

Rekenen

Lessen, rekenen

 

Frans

Vocabulaire

Grammaire

WO

Informatie zoeken

Actualiteit