DE SCHOOLRAAD

Wat is de schoolraad?

De schoolraad is de raad die enkele keren per jaar samenkomt om belangrijke dingen van de school te bespreken. Het is een verplicht overlegorgaan op school. Om die bespreking zo goed mogelijk te kunnen doen, is het belangrijk dat alle betrokkenen rond de tafel zitten: de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. Samen met de directie(s) en het schoolbestuur worden welbepaalde thema’s besproken. Al deze mensen hebben iets te zeggen over wat de school moet doen.

Wie zit er in de schoolraad?

Volgende geëngageerde ouders zetelen vanaf 1 april 2021 voor 4 schooljaren in de schoolraad:

 1. Tom Broux, papa van Annelien, Lisanne, Milan en Laurien.
  Lagere school en kleuterschool.
 2. Wesley Lancel, papa van Loïc.
  Lagere school.
 3. Sarah De Wilde, mama van Nina en Charlotte.
  Lagere school en kleuterschool.

 

Volgende lieve leerkrachten werden afgevaardigd:

 1. Sofie Rombouts, juf VLS Berkenbos.
 2. Lilli Louwet, zorgcoördinator VLS Berkenbos.
 3. Katrijn Vanoppen, juf VKS Pagadder.

 

Volgende enthousiaste mensen uit onze lokale gemeenschap dragen hun steentje bij:

 1. Pitjoe Geybels, onze diaken.
 2. Sam Versele, een geëngageerde buurtbewoner.
 3. Ria Feyen, een gedreven leesmoeke.
 4. Brigitte Claes, een vertegenwoordigster uit onze lokale raad.

 

Zij worden steeds warm ontvangen door de directie(s) & het schoolbestuur:

 1. Ann Gijbels, directeur VKS Pagadder
 2. Jolien Vanderlinden, directeur VLS Berkenbos
 3. Ann Vangrieken, lid van schoolbestuur ‘Katholieke Scholen Heusden-Zolder’

 

Voorzitter: Ria Feyen
Secretaris:  Sam Versele

 

Wat doet een schoolraad?

Adviseren
De schoolraad kan aan het schoolbestuur op eigen initiatief een schriftelijk advies uitbrengen over alle thema’s waarvoor de schoolraad overlegbevoegdheid heeft. Het schoolbestuur geeft binnen 30 kalenderdagen een gemotiveerd antwoord aan de schoolraad.

Overleggen
De schoolraad heeft overlegbevoegdheid over materies met een reële impact op het dagdagelijkse leven in de school.

Een schoolraad heeft een informatie- en communicatieplicht
Om hun participatierechten volop te kunnen uitoefenen, moeten de leden van de schoolraad over voldoende informatie beschikken. Daarom hebben zij een algemeen informatierecht ten aanzien van het schoolbestuur en de directeur. Het informatierecht heeft betrekking op die zaken waarover de schoolraad advies- en overlegrechten heeft.

De schoolraad heeft zelf ook een communicatie- en informatieplicht. Personeelsleden, leerlingen en ouders dienen geïnformeerd te worden over de activiteiten, standpunten en de manier waarop de schoolraad zijn bevoegdheden uitoefent. De concrete afspraken over de communicatie- en informatieplicht worden in een huishoudelijk reglement vastgelegd.

Indien een schoolbestuur een overleg vraagt over een ontwerp van beslissing die de schoolorganisatie en de eigenheid van de school fundamenteel verandert, dan moeten de leden van de schoolraad eerst de geleding die ze vertegenwoordigen informeren én raadplegen.

 

SAMENKOMEN is een begin.
SAMENBLIJVEN is een proces.
SAMENWERKEN is een succes!

… En daar gaan we voor!