Het CLB?

Het CLB is het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Elke school in Vlaanderen werkt samen met zo’n centrum. In een CLB werkt een team van artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen. Samen met jou gaan ze op zoek naar een antwoord op jouw vraag.

Bij het centrum voor leerlingenbegeleiding kan je terecht voor informatie, hulp en begeleiding over:

  • leren en studeren
  • preventieve gezondheidszorg zoals medische onderzoeken, vaccinaties, lichaamsgewicht en -groei, gezichtsscherpte, gehoor, rugklachten,…
  • psychisch en sociaal functioneren, bijvoorbeeld vragen over pesten, relaties met klasgenoten, zelfvertrouwen, school- en klasklimaat, slaapproblemen, sociale redzaamheid, verwerkingsproblemen, …
  • de onderwijs- of schoolloopbaan, de studiekeuzebegeleiding

Het CLB werkt gratis en iedereen is welkom: zowel ouders, leraren als de kinderen zelf kunnen er terecht voor informatie, hulp en begeleiding.

Via deze link kom je op de algemene website van het CLB terecht.
De contactgegevens van het CLB waarmee ons schoolteam samenwerkt, vind je hieronder terug.

 

Medisch onderzoek

Er zijn 5 contactmomenten en 4 vaccinatiemomenten, gedurende een schoolloopbaan in Kleuterschool Pagadder en Vrije Lagere School Berkenbos.
De doelstelling van de systematische contactmomenten is voor alle leerlingen een regelmatig aanbod te voorzien op vlak van welbevinden en gezondheid.
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen.
Om deze vaccinaties te krijgen, moeten ouders toestemming geven.

  • Voor het contactmoment van de eerste kleuterklas zetten we in op maximale aanwezigheid van ouders.
  • Het eerste leerjaar is een contactmoment met een beperkt aanbod.
  • Het vierde leerjaar is een contactmoment met een beperkt aanbod.
  • Leerlingen van het vijfde leerjaar krijgen enkel een aanbod voor vaccinatie.
  • Leerlingen van het zesde leerjaar krijgen een meer uitgebreidere onderzoek en ligt de focus op de overgang naar het secundair onderwijs.