Het oudercomité zoekt versterking

Zoals elk jaar nemen een aantal van onze leden afscheid van het oudercomité, dit omdat hun kinderen de stap nemen naar het secundair onderwijs. Om continuïteit te kunnen garanderen zoeken we terug een aantal sterke krachten.

Als spreekbuis tussen school en ouders hebben we een jarenlange goede samenwerking met de leerkrachten en de directie.

Op creatieve, ondersteunende en positieve wijze bouwen we mee aan de toekomst van onze kinderen. Onze initiatieven beperken zich niet enkel tot de logistieke ondersteuning van het schoolfeest, de opendeurdag, de eetdag … Samen slagen we er elk jaar opnieuw in om onze scholen extra uitstraling te geven. Deze uitstraling moet zich in eerste instantie richten naar elk individueel kind.

De werking van het oudercomité bestaat uit het bijwonen van de maandelijkse vergadering waarin we het jaarplan afwerken en op de hoogte gehouden worden van het reilen en zeilen binnen de schoolpoorten en de actuele trends in het onderwijs. Daarnaast zijn er ook nog ondersteunende activiteiten tijdens het schooljaar en onze grote ontmoetingsactiviteit IN VUUR EN VLAM.

Ieder lid, elke helpende hand, … maakt dat we samen met de school héél wat activiteiten kunnen waarmaken voor onze kinderen.

Tot binnenkort !

Heidi Braeken, voorzitter oudercomité.


Het oudercomité wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen.
Zij heeft als doel de inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen te leiden.
Tevens wil het oudercomité de school financieel ondersteunen en praktische hulp verlenen.Alle ouders worden op de hoogte gebracht met een beknopt verslag via de nieuwsbrief.Er is gekozen voor een ‘open’ oudercomité. Dat betekent dat iedereen die wil, kan toetreden. Er zijn dus geen verkiezingen nodig. Iedereen die lid wil worden, kan zich opgeven tijdens een vergadering.


Voelt u zich ook geroepen om een steentje bij te dragen voor onze school en onze kinderen?

Zin om de school een handje toe te steken?
Elke ouder is vrij te helpen bij om ’t even welke activiteit.
Je hoeft niet steeds bij alle activiteiten paraat te zijn.
Je bent vrij om de gezellige maandelijkse samenkomsten bij te wonen in Ontmoetingscentrum Ons Huis telkens om 20.00u.
Iedereen is welkom op onze eerste vergadering op maandag 17 september om 20.00 uur.

Vele handen maken licht werk, je bent steeds welkom.


  • Zo is er een werkgroep mobiliteit die instaat voor de verkeersveiligheid rondom de school.
  • De werkgroep ‘Vuur en Vlam’ zal ook dit jaar weer een leuke en zeer gezellige nieuwjaarsreceptie verzorgen.
  • Tenslotte is er een werkgroep ‘Extra activiteit’, die leuke en/of bestaande activiteiten zoekt waarbij ouders en kinderen van de school kunnen aansluiten.

Gevraagd:

Sympathisanten als ‘Helpende handjes’ om het oudercomité praktisch te ondersteunen.
U kunt altijd contact opnemen met de voorzitster van het oudercomité of de directie van de school.

Voorzitser van het oudercomité : Mevrouw Heidi Braeken
Directie van de school : Mevrouw Rita Ramakers