Zoals iedere ouder wilt u in iedere omstandigheid het beste voor uw kind. Niet alleen als het aankomt op opvoeding, maar ook en vooral als het aankomt op de ontwikkeling van uw kind. Ieder kind telt en heeft zorg op maat nodig.
Om die reden slaat onze school al enkele jaren een nieuwere weg in. We zijn niet alleen een brede school, waardoor leerlingen zich op verschillende vlakken kunnen ontwikkelen, maar we zijn ook een school die differentiatie hoog in het vaandel draagt. Zo komt iedere leerling, ieder met zijn talent, op zijn eigen niveau aan bod in de les.
Om deze reden kiest onze school er bewust voor om met meerdere leerkrachten in een klas te staan en aan co- en teamteaching te doen. Zo kan er altijd op iedere behoefte ingespeeld worden en krijgt ieder kind persoonlijke begeleiding. Frontaal lesgeven gebeurt nog, maar veel minder. Hoekenwerk, contractwerk, activerende werkvormen,… zijn werkvormen die dagdagelijks gebruikt worden om zo de leerlingen voortdurend te stimuleren om te leren. Het leerproces van de leerling wordt individueel opgevolgd en besproken met de directie waardoor ook zij op de hoogte is van de groei van uw kind. Uiteraard houdt dit ook in dat ons personeel voortdurend professioneel begeleid wordt. Op deze manier krijgt iedere leerling de kans om te groeien, in niveau te stijgen en zich te ontwikkelen op zijn of haar eigen tempo.
Doorheen de jaren hebben we de leerlingen hierin zien groeien en daardoor zijn we ervan overtuigd dat dit de juiste aanpak is.