Bezoek van de muziekacademie in het eerste en derde leerjaar!