Vrije lagere school Berkenbos
Pastoor Paquaylaan 123
3550   Heusden-Zolder
011/57 36 20
home onze school nieuws schoolreglement foto's leerhoekje eregalerijWEBNIEUWS

Pedagogische studiedag: 3 oktober 2014


Dag van de leerkracht: 5 oktober 2014

Fietscontrole: 10 oktober 2014


Niet vergeten!!!


Ook het oudercomitÚ heeft een deel
van onze website ingepalmd.
Ga er regelmatig naar toe
 voor het laatste nieuws.
Volg het laatste nieuws van onze

school op je computer, laptop,
smartphone of tablet.

EÚn adres:

www.vlsberkenbos.be
In het leerhoekje kreeg de afdeling W.O.-natuur een grondige opknapbeurt. 

Snuister gerust eens rond, zouden we zo zeggen.
Heb je nog lege vullingen van een printer?
Op onze school verzamelen we ze
en bezorgen het afval aan een gespecialiseerde
firma.  In ruil ontvangen we een mooie vergoeding
die we aanwenden ten voordele van jullie
kinderen.
Ook lege batterijen worden op identieke manier
opgehaald en verwerkt.


U kan steeds terecht op school,
elke dinsdag tot halfvijf of na afspraak
bij de directie, voor hulp bij het in-
vullen van de studietoelagen. 

Als u recht hebt op deze studietoelagen,
krijgt ook de school hiervoor een bijdrage.
Uw aangifte is dus zowel voor u als voor
de school belangrijk.
home onze school nieuws schoolreglement foto's leerhoekje eregalerij